فایتر

یو اف سی ۲۰۵؛ دفاع فایتر زن بد اخلاق از عنوانش

یوانا یدرزجیک، قهرمان شکست نخورده زنان از لهستان با لقب بسیار بداخلاق، صاحب کمربند UFC امروز در مقابل هموطنش از عنوان خود دفاع کرد.