فدراسیون تیراندازی با کمان

مریم دباغ نایب رئیس بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان شد

جلسه معارفه مریم دباغ، نایب رئیس بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان صبح امروز 18 اردیبهشت ماه با حضور محمد علی شجاعی، رئیس فدراسیون و دیگر اعضا برگزار شد.