فدراسیون سه‌گانه

بانوی شناگر ایرانی در آب‌های آزاد؛

ملکه دریای ایران مربی بخش شنای سه‌گانه بانوان می‌شود

الهام سادات اصغری ملکه دریای ایران، بعد از مذاکره با فدراسیون سه‌گانه، به زودی آموزش شنا به بانوان سه‌گانه ایران را شروع خواهد کرد.

برنامه سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون سه‌گانه برای بانوان

فروزان زاهدمنش سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون سه‌گانه در گفتگو با سایت ورزش بانوان از برنامه‌های خود برای بانوان ورزشکار فدراسیون سه‌گانه گفت.

توسعه بخش بانوان رشته ورزشی سه‌گانه با همکاری سه فدراسیون دیگر

فدراسیون سه‌گانه برای توسعه این ورزش در بخش بانوان برنامه همکاری با فدراسیون‌های شنا، دوچرخه سواری و دوومیدانی ترتیب داده است.

سردار صبور در گفتگو با سایت ورزش بانوان؛

برگزاری مسابقات سه‌گانه بانوان ایران در مکانی که تا چند کیلومتری آن مرد نباشد

سردار محمد علی صبور از برگزاری مسابقات سه‌گانه بانوان ایران در مکانی که تا چند کیلومتری آن هیچ مردی نباشد، خبر داد.

از 9 شرکت کننده در مسابقات دوگانه غرب آسیا 8 نفر ایرانی بودند؛

افتخار فدراسیون سه‌گانه به قهرمانی بانوان در مسابقات سطح پایین

مسابقات دوگانه قهرمانی غرب آسیا به میزبانی اردن در بخش بانوان تنها با ۹ ورزشکار پیگیری شد در حالیکه هشت نفر از آنها ایرانی بودند.