فدراسیون سه گانه

فدراسیون جهانی اشتباه کرد یا فدراسیون ایران؟

باز هم دوگانگی در فدراسیون سه گانه

نتایج مندرج در سایت فدراسیون سه گانه ایران در خصوص عملکرد یکی از بانوان دوگانه کشورمان در مسابقات بین المللی اردن با آنچه در سایت فدراسیون جهانی این رشته ثبت شده است مغایرت دارد.

با صدور حکمی از سوی سردار صبور؛

فروزان زاهدمنش سرپرست نایب رئیسی امور بانوان سه گانه شد

سردار محمد علی صبور رییس فدراسیون فروزان زاهدمنش را به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزش سه گانه در امور بانوان منصوب و معرفی کرد.

دلجویی حداقل وظیفه سایت ورزش بانوان؛

دلجویی از بانوان پر تلاش دوگانه ایران

خبرنگاران سایت ورزش بانوان به هیچ وجه قصد ندارند با قلم خود باعث کدورت خاطر سرمایه‌های ورزش ایران شوند و منکر زحمات بی‌شمار هیچ‌یک از بانوان دوگانه‌کار ایرانی نیستند.

مدیر روابط عمومی فدراسیون سه گانه در گفتگو با سایت ورزش بانوان؛

در پوشش خبر حضور شیرین گرامی در مسابقات آمریکا ملاحظاتی داریم

مایه خوشحالی ما است که یک بانوی ایرانی با حجاب کامل در مسابقات شرکت خواهد کرد منتها باید نحوه حضور او با اهداف جمهوری اسلامی مطابقت داشته باشد و تشخیص این امر نیاز به بررسی‌های کارشناسانه دارد.

ماندانا دهقان در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

درخشش در اسپانیا حق من بود اما سهل‌انگاری فدراسیون سه‌گانه مانع شد

طبق درخواست فدراسیون سه‌گانه رکوردم را به حد نصاب مسابقات جهانی رساندم. با این سطح از آمادگی و تکرار رکوردهای قبلی که به دست آورده بودم، می‌توانستم حداقل جز 15 نفر اول جهان باشم اما فدراسیون قول هایش را برای اعزام من به مسابقات جهانی اسپانیا نادیده گرفت.

صحبت جنجالی رییس فدراسیون سه‌گانه در شبکه ورزش؛

فوتبالیستی که رکورد بانوان دوگانه کار را بزند جایزه می گیرد!

رییس فدراسیون سه گانه که میهمان یکی از قسمت های برنامه استودیو ورزش بود، در قسمتی از صحبت های خود با مجری برنامه عنوان کرد به فوتبالیستی که بتواند رکورد بانوان دوگانه کار را بزند جایزه می دهم.