فدراسیون هندبال

آیا تعلیق بین‌المللی در انتظار هندبال ایران خواهد بود؟!

انصراف تیم‌های هندبال نوجوانان و جوانان دختر ایران از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 2017 و عدم پرداخت جریمه هندبال ایران را در یک قدمی تعلیق قرار داده است.