فدریکا پلگرینی

با شروع رقابت های المپیک 2016؛

خداحافظی انفجاریترین زنان ورزشکار جهان بعد از المپیک ریو

بازی های المپیک همیشه صحنه های عاطفی را برای ورزشکاران بزرگی که قصد خداحافظی از دنیای قهرمانی را دارند، رقم زده است. پنچ تن از افسانه های فراموش نشدنی که المپیک ریو آخرین میدانی است که آنان به عنوان ورزشکار در آن قرار خواهند گرفت.