فرانس 24

تمجید یک سایت معتبر خارجی از عملکرد بانوان ورزشکار ایرانی

سایت فرانس ۲۴ در مطلبی از پیشرفت ورزش بانوان در ایران خبر داد و اعلام کرد که بانوان ورزشکار ایرانی مرزهای ورزش در این کشور را گسترش داده‌اند.