فرناز اسماعیل زاده

دختر عنکبوتی ایران؛

داستان عشق بی حد و حصر فرناز اسماعیل‌زاده به سنگ‌نوردی از زبان خودش

فرناز اسماعیل زاده سنگ‌نورد مطرح کشورمان به عنوان یک فرد خودساخته، تحصیل‌کرده و موفق داستان زندگی خود و نحوه ورود و موفقیتش در سنگ‌نوردی را به زیبایی شرح داد.

جام جهانی سنگنوردی ایتالیا؛ فرناز اسماعیلی فینالیست شد

فرناز اسماعیلی به مرحله نهایی ماده سرعت جام جهانی آرکو ایتالیا راه یافت.

فرناز، دختری که مردم هزینه اعزامش به رقابت های جهانی را پرداختند!

فرناز اسماعیل زاده عنوان دار مطرح سنگنوردی جهان و آسیا برای اعزام به رقابت های اخیر سنگ نوردی با مشکل مواجه شده بود.

با وجود افتخارآفرینی و مدال آوری؛

باز هم خبری از حمایت و پشتیبانی بانوان سنگنورد ایرانی نیست!

در صورتی که زنان ورزشکار در بسیاری از کشورها از درآمد حاصله از ورزش قهرمانی به راحتی امرار معاش می کنند بانوان سنگنورد کشورمان با وجود افتخارآفرینی و مدال‌آوری های فراوان هنوز هم باید نگران تامین هزینه اعزام به مسابقات باشند که این بسیار تلخ و تامل برانگیز است.

درگفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح شد؛

فدراسیون از ورزشکاری که بدون مجوز به مسابقات جهانی می رود حمایت نمی‌کند

ورزشکاران پیش از اعزام به مسابقات باید از شورای برون مرزی مجوز کسب کنند، در غیر این صورت ما این اجازه را نداریم پشت ورزشکار بایستیم.