فروزان عبداللهی

دختران دوچرخه‌سوار در دو ماده اسپرینت و تعقیبی انفرادی ناکام ماندند

در ادامه رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، بانوان رکابزن کشورمان در دو ماده اسپرینت و تعقیبی انفرادی نتایج مطلوبی کسب نکردند.

بانوان دوچرخه سوار ایران به خط پایان نرسیدند

در ادامه رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی بانوان آسیا، فروزان عبداللهی و مریم جلالیه از ادامه رقابت بازماندند.