فریبا بداغی

نگرانی های مربی کاراته بانوان در مورد شرایط آمادگی ورزشکارانش

خوشبختانه شرایط تیم زنان ایران مناسب است و تنها نگرانی کادر فنی از دست رفتن مراحل مختلف لیگ جهانی و همچنین کمپ های بین المللی است