فریبا مددی

چرا بدمینتون بانوان ایران به المپیک ۲۰۱۶ ریو نرسید؟

زمانی که ثریا آقایی مشغول درمان آسیب دیدگی زانویش بود، نگین امیری پور برای ارتقای رنکینگ به مسابقات جهانی اعزام شد؛ اما با توجه به اینکه رنک او در آستانه آغاز سال 95 به 138 رسیده بود، در نتیجه اعزامش به مسابقات کسب سهمیه فقط هزینه اضافی محسوب می شد.