فریزبی

با ورزش فریزبی آشنا شوید

فریزبی یک بشقاب لبه دار پلاستیکی با ضخامت ۵/۲سانتی متر و قطر ۲۷ سانتی متر است، فریزبی دارای سایز های متفاوتی است که سایز مذکور مورد استفاده در فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران است.