فری استایل فوتبال نمایشی

فری استایل فوتبال نمایشی دختر نابغه انگلیسی +ویدئو

لیو کوک نابغه ۱۷ ساله در فری استایل فوتبال نمایشی دختران انگلیس است. او اولین دختر نوجوان فری استایلر کشورش است.