فستیوال تاجیکستان

آخرین مرحله از اردوی تیم ملی فوتبال دختران برگزار می‌شود

اردوی تیم ملی از دوم اردیبهشت ماه آغاز می شود و دختران فوتبالیست پس از انجام تمرینات پایانی تهران را به مقصد تاجیکستان ترک خواهند کرد