فستیوال ملی فوتبال

زارعی خبر داد؛

۲۵ نفر از فستیوال ملی فوتبال پایه دختران به تیم ملی دعوت می‌شوند

مدیر آموزش و پژوهش آکادمی ملی فوتبال با اشاره به غیبت تیم تهران در دومین دوره فستیوال ملی فوتبال پایه دختران گفت: ۲۵ نفر از منتخبان دومین دوره فستیوال ملی فوتبال پایه در بخش دختران به اردوی تیم ملی زیر ۱۴ سال دعوت خواهند شد.