فنی ترین بازیکن مسابقات قهرمانی آسیا

آتوسا فرهمند فنی‌ترین بازیکن پومسه قهرمانی آسیا شد

در پایان چهارمین مرحله از رقابت های قهرمانی پومسه آسیا، آتوسا فرهمند به عنوان فنی ترین بازیکن این مرحله از مسابقات انتخاب شد.