فوبال دختران

آغاز اردوی تیم های فوتبال دختران در دو رده جوانان و نوجوانان

تیم های فوتبال دختران در دو رده سنی جوانان و نوجوانان از امروز تمرینات خود را جهت حضور در رقابت های بین المللی آغاز کردند.