فوتبال آمریکایی

دومین زن دستیار مربی در تاریخ مسابقات ان اف ال

کتی سورز دومین زن دستیار مربی در تاریخ مسابقات ان اف ال ( NFL ) یا لیگ فوتبال آمریکایی مردان ایالات متحده است.