فوت بانوی سوارکار ایرانی

بانوی ورزشکار ایرانی با مرگش، به دیگران زندگی دوباره بخشید

الهه خیری ۳۹ ساله روز نهم اردیبهشت امسال در پیست سوارکاری شهرضا بر اثر سقوط از اسب دچار حادثه شد. این بانوی سوارکار اصفهانی که بر اثر حادثه دچار مرگ مغزی شده بود به ۳ بیمار نیازمند پیوند عضو، زندگی دوباره بخشید.