فیروزه سیدمهدی

فیروزه سیدمهدی: ملکه سرعت ایران و بانوی کارآفرین نمونه

فیروزه سیدمهدی که به ملکه سرعت ایران شهرت دارد، مدرک دکتری مدیریت کسب و کار DBA دارد و یکی از بانوان برتر کارآفرین کشور است.

سیدمهدی: هزینه بالای مسابقات، ترمز شرکت کنندگان را کشید!

فیروزه سیدمهدی: قضاوت و برگزاری مسابقات امسال را برعهده دارم تا به جوان های علاقمند میدان بدهم