قهرمانی تیم کرسینی

پایان مسابقات لیگ سافت‌بال بانوان با قهرمانی تیم کرسینی

مرحله نهایی پنجمین دوره مسابقات لیگ سافت بال بانوان کشور با قهرمانی تیم « کرسینی » ( طیف تهران ) به پایان رسید.