قهرمانی دانشگاه آزاد

پرونده لیگ برتر فوتسال بانوان با قهرمانی دانشگاه آزاد بسته شد

پرونده فصل ( 94 - 95 ) رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد بسته شد.