قهرمانی کشور

آغاز مسابقات قهرمانی کشور آزاد تکواندو بانوان

رقابت های قهرمانی آزاد کشوری تکواندو بانوان از امروز صبح، سوم بهمن ماه آغاز شده و تا فردا با مشخص شدن نفرات برتر ادامه خواهد داشت.