قهرمان دوچرخه سواری بریتانیا

ویکتوریا پندلتون، از دوچرخه سواری تا سوارکاری

ویکتوریا پندلتون قهرمان دوچرخه سواری بریتانیا در خصوص مسابقات سوارکاری آماتور که با هدف رقابت در جشنواره چلتنهام برگزار می شود، می‌گوید تجربه ام در دوچرخه سواری عامل مهمی برای موفقیت های آینده ام در سوارکاری است.