لباس عروس

نکاتی که هنگام انتخاب لباس عروس باید رعایت کرد.

لباس عروس از جنس های مختلفی تهیه می شود و طبق هر سلیقه ایی از جنس های مختلفی انتخاب میشود . بعضی لباس ها ساده و بعضی کار شده هستند .مهم هیکل و تیپ افراد است که طبق آن باید از پارچه مناسب انتخاب گردد و این بسیار مهم می باشد.