لباس ورزشکاران المپیکی افغانستان

لباس جالب دختر افغان در دهکده المپیک ریو

کاروان المپیکی افغانستان هم در دهکده المپیک ریو مستقر شد. افغانستان در بخش بانوان تنها یک نماینده در المپیک ریو دارد که کیمیا یوسفی از رشته دوومیدانی است. نوع پوشش کیمیا یوسفی توجه عکاسان و خبرنگاران حاضر در دهکده المپیک را به خود جذب کرد.