لیمو ترش

عطر خوشی که به شما آرامش می بخشد

استفاده از روغن لیموترش به عنوان یکی از روغن های ضروری برای رسیدن به آرامش است