لیگ آب های آرام بانوان

به دلیل سردی هوا و شرایط نامساعد جوی؛

لیگ آبهای آرام و مسابقات قهرمانی کشور کانوپولو بانوان به تعویق افتاد

به دلیل سردی هوا و شرایط نامساعد جوی لیگ آبهای آرام و مسابقات قهرمانی کشور کانوپولو بانوان به تعویق افتاد.

آغاز هفته سوم رقابت‌های لیگ آب‌های آرام بانوان

هفته سوم لیگ آب‌های آرام بانوان با رقابت قایقرانان در 9 ماده چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی برگزار می شود.

آغاز هفته دوم از رقابت های لیگ آب های آرام بانوان

در ادامه رقابت های لیگ آب های آرام، 27 و 28 فروردین ماه هفته دوم این مسابقات به میزبانی تهران در دریاچه آزادی برگزار می شود.