لیگ برتر باشگاه های آمریکا

برگزاری محافظه کارانه لیگ فوتبال زنان در آمریکا !

تفاوت این مرحله از مسابقات لیگ فوتبال زنان با 15 سال پیش در این است که امسال لیگ بسیار محافظه کارانه برگزار شد؛ این یک پایه و بنیان محکم برای آینده فوتبال زنان است.