لیگ تنیس

نفرات برتر رقابت های قهرمان کشوری تنیس دختران مشخص شد

رقابت های قهرمان کشوری تنیس دختران با معرفی نفرات برتر بخش انفرادی و تیمی به پایان رسید.