لیگ دو و میدانی

روز دوم مسابقات دوومیدانی بانوان داخل سالن قهرمانی کشور

روز دوم رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور با مشخص شدن نفرات برتر دوی ۶۰ متر با مانع در بخش بانوان آغاز شد.

با اعلام سازمان تیم‌های ملی؛

زمان برگزاری لیگ دو و میدانی باشگاه‌های کشور مشخص شد

مسابقات دوو میدانی قهرمانی باشگاه های کشور در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد