لیگ فوتسال شمال غرب تهران

فهیمه بختیاری

پایان مسابقات لیگ فوتسال بانوان شمال غرب تهران

سومین دوره مسابقات لیگ شمال غرب تهران جمعه گذشته 25 دی ماه در سالن شهید حیدرنیا به پایان رسید.