لیگ ووشوی بانوان

پایان لیگ ووشوی بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد

رقابت های لیگ ووشوی بانوان روز پنجشنبه 13 اسفند ماه با انجام چهار دیدار در هفته پایانی پیگیری شد. در پایان این مسابقات چهره های تیم های برتر مشخص شد.