ورزشکار مسلمان آمریکایی

ابتهاج محمد مبلغ المپیک ۲۰۲۴ شد

ابتهاج محمد، اولین زن محجبه کاروان ورزشی آمریکا به عنوان یکی از مبلغان اصلی کاندیداتوری المپیک 2024 لقب گرفت.