پارالمپین

همگام با ورزش بانوان؛

تصاویری از بانوان پارالمپین در ریو

پانزدهمین دوره رقابت‌های پارالمپیک ریو از روز پنجشنبه ۱۸شهریور در ریودوژانیرو آغاز شده است و با گذشت سه روز از شروع بازی‌ها، جنب و جوش خاصی در دهکده پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ جریان دارد.