پایان مسابقات

پایان مسابقات تیراندازی المپیک ریو در بخش زنان؛

گزارش کامل از مسابقات تیراندازی زنان در المپیک ریو

مسابقات تیراندازی المپیک ریو در شش ماده در بخش زنان از روز شنبه ۶ آگوست (۱۶ مرداد) آغاز شد و در نهایت بامداد دوشنبه 15 آگوست (25مرداد)، به پایان رسید.