پرداخت حقوق

سمیرا ارم در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

پرداخت حقوق به ورزشکاران پارالمپیک به کجا رسید؟

وزیر ورزش قول داده بود از اوایل مهرماه به ورزشکارانی که سهمیه المپیک کسب کرده اند، حقوقی را پرداخت کند، اما تا کنون خبری در این رابطه نشده است.