پشطرنج زنان

در ادامه رقابت های شطرنج گرندپری بانوان جهان؛

نایب قهرمان اروپا مقابل دختر شطرنج باز ایرانی مات شد

در ادامه رقابت های شطرنج گرندپری بانوان جهان، سارا سادات خادم الشریعه مقابل نینو باستیاشویلی از گرجستان ( نایب قهرمان بانوان اروپا ) به پیروزی رسید.