پلی اف بسکتبال

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح شد؛

مرتضی زاده : از وزارت نفت به دلیل ایجاد محدودیت ها دلخوریم

از دست وزارت نفت به دلیل عدم صدور مجوز حضور بازیکنان خارجی برای تیم پالایش نفت آبادان بسیار دلخوریم.