کفش قرمز

در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک توسط علی لاریجانی؛

کیمیای کفش قرمز ایران

در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک، یکی از مدال آوران کفش رسمی به پا نداشت و پوشش او مورد توجه عکاسان قرار گرفت زیرا او در ورزش ایران، نام زنان را نیز وارد فهرست مدال آوران المپیک کرده است. دختری با کفش کتانی، کیمیای کفش قرمز کشور ایران.