کلارا شیدز

کلارا شیدز

کلارا شیدز، اولین زن بوکسور آمریکایی است که توانسته در مسابقات المپیک مدال طلا کسب کند