کلاس بدنسازی فوتبال

دوره بدنسازی برای فوتبال بانوان فیفا

یک دوره کلاس بدنسازی فوتبال بانوان فیفا در کمپ تیم های ملی برگزار می شود