کلوز ستلایت

با پایان رقابت های بین المللی اسکواش کیش؛

حاشیه مسابقات کلوز ستلایت، اسکواش بازان خودشان قضاوت کردند!

سرداور مسابقات کلوس ستلایت به میزبانی جزیره کیش، اظهار داشت به علت کمبود بودجه فدراسیون از بازیکنان خواستیم خودشان در این مسابقات قضاوت کنند.