کمپ تمرینی کاراته بانوان در سوئد

گفت و گوی سایت ورزش بانوان با حمیده عباسعلی ملی پوش کاراته بانوان؛

پیشنهاد دعوت من، از طرف سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته سوئد بود

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان سوئد، ایرانی است و زمانیکه فدراسیون سوئد از او خواسته بود تا یک ورزشکار ایرانی کاراته‌کا را برای حضور در کمپ تمرینی به آنها معرفی کند، او هم نام من را برده بود.