کم خوابی

شیوع اختلال خواب و حوادث ناشی از آن

وجود اختلالات خواب می‌تواند بروز حوادث رانندگی مرتبط با خواب‌آلودگی را افزایش دهد. اکثریت افراد جامعه از وجود اختلال خواب در خود آگاه نیستند و تعداد زیادی از افراد با اختلال خواب تشخیص داده نشده باقی می‌مانند