کوهنوردی هفده دختر افغان بدون ترس از مسائل امنیتی

کوهنوردی هفده دختر افغان بدون ترس از مسائل امنیتی

هفده تن از دختران کوهنورد افغان هزاران متر از کوه بابا بالا رفتند اما به دلیل سردی هوا و نبود وسایل کافی نتوانستند تا به بلندترین نقطه آن موسوم به شاه فولادی صعود کنند.