کیانی

برنز کیانی در مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا قطعی شد

در ادامه رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا، ناهید کیانی در وزن اول با شکست حریف پاکستانی خود مدال برنز خود را قطعی کرد.

کیانی با پیروزی مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا را آغاز کرد

در ادامه رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا، ناهید کیانی به عنوان نخستین نماینده ایران در دومین روز مسابقات کار خود را با پیروزی آغاز کرد.