کیش

تور جهانی والیبال ساحلی - کیش

ورود زنان برای تماشای والیبال ساحلی مردان آزاد شد

سرپرست سازمان والیبال ساحلی گفت: با توجه به جلساتی که با ناظر فدراسیون جهانی و مسئولان کمیته جهانی والیبال ساحلی داشتیم، مشکل حضور بانوان تماشاگر در تور جهانی حل شد.