کیمیا یوسفی

تنها دختر المپیکی افغانستان در ریو 2016؛

کیمیا یوسفی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی باکو چه کرد؟

کیمیا یوسفی نماینده دوی ۱۰۰ متر افغانستان در رقابت‌های کشورهای اسلامی توانست رکورد ملی افغانستان که در اختیار خودش بود را بشکند.