گاربینه موگروزا

در ادامه رقابت های بین المللی تنیس؛

حذف تنیسور شماره سه زنان جهان از مسابقات اوپن استرالیا

در دور سوم مسابقات اوپن استرالیا گاربینه موگروزا از اسپانیا نفر سوم برترین های تنیس جهان، با شکست مقابل نماینده جمهوری چک از دور این رقابت ها کنار رفت.